In Besatt

Er du interessert i å analysere og drive frem våre kunders havvinds- og hydrogenprosjekter?

Hos oss i Kongstein får du bidra i grensesnittet mellom energiteknologi, kommersielle løsninger og finans. Du vil sammen med dine kolleger bygge konsepter og løsninger som bidrar til det grønne skiftet og samtidig sikre betydelig verdiskaping for involverte virksomheter. Vi kan tilby deg faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst som vil gi deg gode forutsetninger for å lykkes i teknologirelaterte lederroller i hele verdikjeden for havvind og hydrogen. En karriere i Kongstein er meningsfylt – hver eneste medarbeider bidrar til en reell forskjell for samfunnet og vår felles framtid.

Hva kan vi tilby av muligheter?
Vi rekrutterer til vårt Bergensmiljø og ser etter mennesker som ønsker å kombinere teknologi, kommersiell teft og finans for å kvalifisere moderne og effektive energiløsninger. Arbeidsoppgaver vil være relatert til utvikling av løsninger for havvinds- og hydrogenprosjekter i det globale markedet samt spesifikt løsninger for effektivisering av transport, installasjon, drift og vedlikehold av slik infrastruktur.
Du vil bli en del av et inkluderende, flernasjonalt arbeidsmiljø som vektlegger høy kvalitet, arbeidsglede og kunnskapsdeling. Kongstein har team tilstede i Hamburg, Oslo, Amsterdam, Sydney og Bergen som arbeider sømløst på tvers for å sikre kunder de beste løsningene, basert på selskapets totale erfaring og kompetanse. Du får jobbe på prosjekter i Norge og ellers i Europa, samt (typisk) USA og Oceania.
Kundene våre er utviklere/operatører, nettselskaper, industriselskaper, redere, investeringsselskaper (Private Equity) samt private og offentlige aktører som står overfor strategiske valg. Vi jobber med toppledelse og eiere, og sitter tett på beslutningsprosessene. Du vil jobbe i tverrfaglige team sammen med dyktige kollegaer med bakgrunn innenfor teknologi, engineering, forretningsutvikling og kommersielle roller. Vi tilbyr inspirerende prosjekter med stor innflytelse over egen hverdag.

Hvem er du?
Vi ser etter en lagspiller med stå-på-vilje og gode analytiske og mellommenneskelige evner. Som person er du nysgjerrig, lærevillig og ser verdien av å dele dine erfaringer og kompetanse. Du trives, som oss, med å utvikle robuste løsninger og tør å prøve og feile. Vi tror at du er grunnleggende nysgjerrig på kombinasjonen teknologi og finans og har interesse for/erfaring fra prosjekter innen energiteknologi og/eller transport og installasjon.

Vi ser for oss at du har 1-5 års arbeidserfaring som konsulent og har kompetanse innen relevante teknologier. Du har gode kommunikasjons- og presentasjonsevner – inklusive på engelsk. Andre språk i tillegg er et pluss. Du har en Bachelor eller Master innen økonomi/politikk/regulering/ elektro/mekanikk/prosess eller lignende (hvis du er usikker på om profilen din passer, vennligst send oss en e-post og spør. Noen av oss er fysikere, ingeniører osv. Vi vil vektlegge sterke akademiske resultater og både kvalitative og kvantitative forsknings-/utviklingsferdigheter.

Har kjennskap til, interesse for eller erfaring med relevante teknologier og løsninger:

• Vindturbiner, fundamenter/BOP, offshore nett, offshore substasjoner – systemer og komponenter
• Transport-, installasjons- og støttefartøy, CTV, (C)SOV, CLV
• Drift og vedlikehold av havvindsrelaterte aktiva
• Produksjon, lagring og transport av hydrogen/ammoniakk – trykksatt og flytende
• Systemer og teknologier aktuelle for havneformål

Arbeidsoppgaver:
• Data- og innholdsforskning/-utvikling, analyse og forberedelse
• Støtte ved utarbeidelse av publikasjoner og presentasjoner
• Deltakelse i et bredt spekter av KONGSTEIN energirådgivningsprosjekter
• Bearbeiding og analyse av data (spesielt med Excel) for å integrere dem i KONGSTEINs modellarbeid
• Bearbeide resultatene til strukturerte data og lysbildeformater for interne og eksterne prosjekter

Virker dette spennende?
Hvis du kjenner deg igjen i beskrivelsen over, vil vi gjerne høre fra deg så snart som mulig og senest innen 30.03.2023. For å kunne vurdere din søknad, ønsker vi at du legger ved CV samt et kortfattet søknadsbrev der du beskriver din interesse og hvorfor du er den beste kandidaten. Søknader vurderes løpende frem til søknadsfrist.

Skulle du ha noen spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med:
Janne Mosaker, senior rekrutterer i Mosaker Rekruttering, mob. 416 07 787
Torgeir Nærø, CEO i Kongstein, mob. 922 00 778

Vi ser frem til å motta din søknad!

Hva Kongstein tilbyr
I Kongstein får du en karriere med stor innflytelse over egen arbeidshverdag. Kongstein sitt formål er definert som «Enable the green shift». Dette gjennomsyrer vår arbeidskultur og vi har tro på at mangfoldet i våre team, gir kundene et bedre produkt. Vi vil derfor oppfordre alle til å søke og om du skulle trenge tilrettelegging eller assistanse så vil vi selvsagt bistå med dette. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat.

Om arbeidsgiveren

A consultancy in Offshore Wind, Green Hydrogen and Maritime, dedicated to accelerating the green shift and support companies with the right technical advice for their commercial success.