In Besatt

Vi søker nå en engasjert og utviklingsorientert HR Leder til Trigger Jobb AS. Trigger er en aktiv og innovativ aktør med høy fokus på å utvikle og levere den beste kvalitet på attføringstjenester. Trigger skal gjennom arbeid gi mennesker en opplevelse av mestring og verdighet.

Vi ser etter deg med solid HR kompetanse som er opptatt av å bygge gode relasjoner og som har høy fokus på å utvikle mennesker, kompetanse, arbeidsmiljø og kultur.

Sentrale arbeidsoppgaver
Overordnet ansvar og arbeidsoppgaver innen personalområdet og personaladministrasjon
Administrere, utvikle og sikre effektive og profesjonelle prosedyrer og rutiner relatert til HR
Ansvar for rekruttering og personalutvelgelse
Medarbeider- og kompetanseutvikling
Bidra til styrking og utvikling av bedriftskulturen på tvers av selskapets virksomhetsområder
Aktiv støttespiller, sparringspartner og bidragsyter for ledergruppen
Støtte og sikre god gjennomføring av omstillings- og endringsprosesser
Samarbeid og god dialog med tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste mv.
Administrative oppgaver knyttet til kvalitetssikringssystem

Utdanningsnivå
Relevant utdannelse på høyskolenivå

Personlige egenskaper
Du utviser stort engasjement og fremstår som en trygg motivator som inspirerer og sikrer god dialog med ulike typer mennesker. Du er beslutningsdyktig med høy integritet, troverdighet og mellommenneskelige ferdigheter. Du støtter og tilrettelegger for faglig og personlig utvikling blant våre medarbeidere. Du er initiativrik og har høy gjennomføringsevne.

Kvalifikasjoner
Bred erfaring fra HR-faget
God kunnskap om arbeidsmiljøloven og lovverk, krav og regler
Erfaring med kompetansekartlegging- og utvikling
Evne til samarbeid og dialog på alle nivåer
Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr
Vi tilbyr en stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap med samfunnsmessig formål, gode verdier og et godt arbeidsmiljø.
Det er et krav at det forevises politiattest ved tiltredelse.

Du er velkommen til å ta kontakt med Janne Mosaker i Mosaker Rekruttering tlf. 416 07 787 for ytterligere informasjon.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes til janne@mosaker.no

Søknadsfrist: 12. januar 2018

Om arbeidsgiveren
Trigger Jobb AS (Trigger) er et aksjeselskap eid av kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, samt Askøy lag av NFU. Selskapet er en bedrift for yrkeshemmede og tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester innen ulike driftsområder. Trigger er godkjent av NAV som tiltaksarrangør for tiltakene VTA (varig tilrettelagt arbeid) og AFT (Arbeidsforberedende trening). I tillegg betjener Trigger tiltakene Oppfølging og Avklaring. Trigger skal gjennom arbeid gi mennesker en opplevelse av mestring og verdighet. Trigger skal være startskuddet for utvikling og vekst hos den enkelte.

Våre kjerneverdier er mestring, utvikling, verdighet og respekt. Vårt slagord – Et godt stykke arbeid – brukes aktivt internt og eksternt og gir uttrykk for selskapets fokus på kvalitet i arbeidet og den mestringsfølelse vi ønsker å oppnå hos den enkelte.

Arbeidssted: Bakarvågen 15, 5305 Florvåg