In Besatt

Slettebakken Menighets Eldresenter skal etablere en fast stilling som teknisk driftsleder. Slettebakken Menighets Eldresenter er en ideell stiftelse som har driftsavtale med Bergen kommune. Eldresenteret består av 7 sykehjemsavdelinger, 19 utleieleiligheter og utleielokaler til Slettebakken legesenter AS. Eldresenteret er på til sammen rundt 8000 m² pluss utearealer.

Gjennom våre satsingsområder, og vår visjon etterstreber vi å gi et best mulig tilbud til våre beboere innenfor den økonomiske rammen Bergen kommune setter. På driftsområdet er vi selvstendig ansvarlig.
Driftsleder skal ha ansvar for hele driftsområdet, og leier inn tjenester vi ikke har kapasitet til å utføre selv.

Vi søker en driftsleder som er god på struktur, planlegging og oversikt. Driftsleder må også ha forståelse for denne type organisasjons behov og ha gode samarbeidsegenskaper .

Vi ønsker oss en strukturert og målrettet person som ønsker å jobbe i et aktivt og hyggelig miljø. Eldresenteret har nylig gjennomgått en stor ombygging, og har tatt i bruk ny teknologi på mange områder. Vårt mål er å være helt fremme i eldreomsorgen, også på tekniske løsninger. Prøvedrift varer frem til 01.04.19, og driftsleder spiller en viktig rolle i opplæring og tilrettelegging av nye rutiner.

Hovedoppgaver

 • Etablere og vedlikeholde systemer for forsvarlig drift, kontroll og periodisk vedlikehold.
 • Lage planer og gjennomføre rutiner for vedlikeholdsarbeid på kort og lang sikt.
 • Etablere og følge opp serviceavtaler.
 • Registrering av utstyr og oppfølging av dette.
 • Opplæring av ansatte i forhold til brannforebyggende og bruk av teknisk utstyr.
 • Håndtering av oppgaver knyttet til løpende drift.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør med relevant fagutdanning/ fagbrev, eller fagbrev med påbygging
 • Erfaring med drift av bygninger
 • Gode IT ferdigheter
 • Norsk språk flytende, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper; tydelig, målrettet og ansvarlig med god gjennomføringsevne
 • Ryddig, strukturert og systematisk
 • God på formidling skriftlig og muntlig
 • Pådriver for planleggingsarbeid og utvikling av driftsområdet
 • Gode samarbeidsevner
 Du kan lese mer  om institusjonen vår på http://Slettebakken.no

 

Søknadsfrist: 08.02.2019

 

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte daglig leder Janneke Eide hos Slettebakken Menighets Eldresenter, tlf. 53 03 67 51 eller rådgiver hos Mosaker Rekruttering AS; Janne Mosaker, tlf. 416 077 87 eller e-post: janne@mosaker.no. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.