In Blogg

Har du tenkt på at innhold, tone og språk har mye å si i en stillingsannonse? Det vi ønsker mest med en utlysningstekst, er å motivere aktuelle kandidater til å søke. Men det kan noen ganger være veldig fristende å bare ta den forrige utlysingsteksten og justere den litt… For å nå de kandidatene du ønsker, kan det i stedet være lurt å bruke litt ekstra tid på å skreddersy teksten. Og hvis du har mulighet til å gjøre en grundig jobbanalyse i forkant, så vet du også bedre hvem du er på jakt etter.

Tenk også grundig gjennom kravene du setter i en stillingsannonse. Noen stillinger krever fagekspertise og erfaring, men langt fra alle. Likevel er det et stort antall stillingsannonser der det er krav om Bachelor eller Master. Hvor mange «må»-krav og «bør»-krav som står i teksten kan faktisk være en avgjørende faktor for hvorvidt de rette kandidatene søker. Mange lar være å søke hvis de ikke oppfyller «må»-kravene. Hva om du går glipp av den beste kandidaten, fordi hun har bikket 50 og mangler Bachelor?

Hvis virksomheten din for eksempel er opptatt av mangfold og likestilling, kan det også være en god idé å skrive i annonsen hvordan dere jobber med det i praksis. Kanskje det er nettopp dette som gir en dyktig kandidat med nedsatt funksjonsevne mot til å søke?

Tilsettingsprosesser er ofte lederstyrte. Men husk at det ofte er ansatte på samme nivå som kjenner stillingen best og vet hva som kreves og skal til for å lykkes i jobben. La dem være med på å utforme krav og stillingsannonser, og gjerne være med på intervjuer også.

Hvis du opplever at det alltid er de rette personene som søker, da har du gjort mye riktig!