In Blogg

«Den nye jobben ble ikke sånn jeg trodde». «Jeg ble usikker på om de syntes jeg gjorde en god jobb.» «Viste jeg for mye eller for lite initiativ?» Medarbeidere er ulike. Noen trives med stor frihet og mye ansvar helt fra de er nyansatt. Andre kan oppleve dette som at de blir overlatt til seg selv.

Hva gjør bedriften din for at den nyansatte ikke skal misforstå hva den nye stillingen innebærer?
Min erfaring er at både den som søker jobb og den som skal ansette, trenger å avklare forventningene sine til hverandre. Hvis forventningene deres ikke matcher, så må dette komme på bordet i tide. Derfor bør man sette av nok tid til å avklare forventninger i ansettelsesprosessen.

Når bedriften gir den nyansatte riktige forventninger på forhånd og sikrer nok opplæring og oppfølging i starten, kan man unngå kostbare feilansettelser.