Rekruttering

  • Fra stillingsanalyse til valg av rett kandidat
  • Vurdering av finalekandidater

Fra stillingsanalyse til valg av rett kandidat

Mosaker Rekruttering starter hvert oppdrag med en systematisk stillingsanalyse. Vi setter oss grundig inn i oppdragsgivers forretningsområder, kultur og visjon. Vi er spesielt opptatt av å avklare oppdragsgivers forventninger til stillingens formål, ansvar og rolle i organisasjonen.

Det er avgjørende for resultatet at vi kjenner godt til virksomhetens kompetansekrav, slik at vi vet hvilken type kandidat vi skal se etter. Derfor bruker vi tid på å kartlegge stillingens spesifikke krav og mål. Kompetansekravet og rollebeskrivelsene må også vurderes opp mot eventuelle endringer som kan komme i nær fremtid.

En analyse tar også for seg hvilke personlige egenskaper, kunnskaper og ferdigheter den rette kandidaten må ha. På grunnlag av dette kan vi så lage en kompetanseprofil og en tydelig stillingsbeskrivelse.

Stillingsutlysning

De fleste av våre oppdrag blir annonsert. Annonseteksten må være ærlig, presis og gjennomtenkt. Valg av tekst og formuleringer kan ha stor betydning for hvem som søker. Vi bistår våre kunder både med annonsetekst, design og valg av medier for å få best mulig utbytte av stillingsannonsen.

Målrettet kandidatsøk

Det er ikke alltid at kandidaten vi ser etter, faktisk er på jobbjakt. Vi vil derfor ofte supplere med målrettet kandidatsøk som gir et større og bredere utvalg av kandidater. Vi henvender oss alltid til aktuelle kandidater på en diskret og profesjonell måte.

Vi søker i eget kandidatnettverk, i sosiale medier eller i aktuelle bransjemiljøer. Vi har bygget opp et omfattende nettverk av kandidater, både på leder- og spesialistnivå. Siden hvert rekrutteringsoppdrag er forskjellig, vil metodene som brukes for å tiltrekke kandidater variere.

Rekruttering

  • Fra stillingsanalyse til valg av rett kandidat
  • Vurdering av finalekandidater

Fra stillingsanalyse til valg av rett kandidat

Mosaker Rekruttering starter hvert oppdrag med en systematisk stillingsanalyse. Vi setter oss grundig inn i oppdragsgivers forretningsområder, kultur og visjon. Vi er spesielt opptatt av å avklare oppdragsgivers forventninger til stillingens formål, ansvar og rolle i organisasjonen.

Det er avgjørende for resultatet at vi kjenner godt til virksomhetens kompetansekrav, slik at vi vet hvilken type kandidat vi skal se etter. Derfor bruker vi tid på å kartlegge stillingens spesifikke krav og mål. Kompetansekravet og rollebeskrivelsene må også vurderes opp mot eventuelle endringer som kan komme i nær fremtid.

En analyse tar også for seg hvilke personlige egenskaper, kunnskaper og ferdigheter den rette kandidaten må ha. På grunnlag av dette kan vi så lage en kompetanseprofil og en tydelig stillingsbeskrivelse.

Stillingsutlysning

De fleste av våre oppdrag blir annonsert. Annonseteksten må være ærlig, presis og gjennomtenkt. Valg av tekst og formuleringer kan ha stor betydning for hvem som søker. Vi bistår våre kunder både med annonsetekst, design og valg av medier for å få best mulig utbytte av stillingsannonsen.

Målrettet kandidatsøk

Det er ikke alltid at kandidaten vi ser etter, faktisk er på jobbjakt. Vi vil derfor ofte supplere med målrettet kandidatsøk som gir et større og bredere utvalg av kandidater. Vi henvender oss alltid til aktuelle kandidater på en diskret og profesjonell måte.

Vi søker i eget kandidatnettverk, i sosiale medier eller i aktuelle bransjemiljøer. Vi har bygget opp et omfattende nettverk av kandidater, både på leder- og spesialistnivå. Siden hvert rekrutteringsoppdrag er forskjellig, vil metodene som brukes for å tiltrekke kandidater variere.

Rekruttering

  • Fra stillingsanalyse til valg av rett kandidat
  • Vurdering av finalekandidater

Fra stillingsanalyse til valg av rett kandidat

Mosaker Rekruttering starter hvert oppdrag med en systematisk stillingsanalyse. Vi setter oss grundig inn i oppdragsgivers forretningsområder, kultur og visjon. Vi er spesielt opptatt av å avklare oppdragsgivers forventninger til stillingens formål, ansvar og rolle i organisasjonen.

Det er avgjørende for resultatet at vi kjenner godt til virksomhetens kompetansekrav, slik at vi vet hvilken type kandidat vi skal se etter. Derfor bruker vi tid på å kartlegge stillingens spesifikke krav og mål. Kompetansekravet og rollebeskrivelsene må også vurderes opp mot eventuelle endringer som kan komme i nær fremtid.

En analyse tar også for seg hvilke personlige egenskaper, kunnskaper og ferdigheter den rette kandidaten må ha. På grunnlag av dette kan vi så lage en kompetanseprofil og en tydelig stillingsbeskrivelse.

Stillingsutlysning

De fleste av våre oppdrag blir annonsert. Annonseteksten må være ærlig, presis og gjennomtenkt. Valg av tekst og formuleringer kan ha stor betydning for hvem som søker. Vi bistår våre kunder både med annonsetekst, design og valg av medier for å få best mulig utbytte av stillingsannonsen.

Målrettet kandidatsøk

Det er ikke alltid at kandidaten vi ser etter, faktisk er på jobbjakt. Vi vil derfor ofte supplere med målrettet kandidatsøk som gir et større og bredere utvalg av kandidater. Vi henvender oss alltid til aktuelle kandidater på en diskret og profesjonell måte.

Vi søker i eget kandidatnettverk, i sosiale medier eller i aktuelle bransjemiljøer. Vi har bygget opp et omfattende nettverk av kandidater, både på leder- og spesialistnivå. Siden hvert rekrutteringsoppdrag er forskjellig, vil metodene som brukes for å tiltrekke kandidater variere.

Utvelgelse av søkere og intervju

Vi er opptatt av å føre en åpen og tydelig kommunikasjon med oppdragsgiver fra starten av og har ukentlige oppfølgingssamtaler. Vi gjennomfører en grundig utvelgelsesprosess med flere intervjurunder og dybdesamtaler.

Kandidater som tilfredsstiller kravspesifikasjonene, blir også vurdert ut fra motivasjon, fleksibilitet og samarbeidsevner. Vi er også opptatt av å avdekke hvilke forventninger kandidaten har, både til stillingen og til arbeidsgiver. Intervjuformen vår er kompetansebasert og strukturert, og vi benytter DNV-sertifiserte testverktøy. De best kvalifiserte og motiverte kandidatene blir presentert for oppdragsgiver med våre anbefalinger.

Bruk av testverktøy og stillingsrelaterte oppgaver

Mosaker Rekruttering bruker det DNV-sertifiserte testverktøyet fra Cut-e som kartlegger personlighet, motivasjon, adferd og ferdigheter. Det kan være hensiktsmessig å inkludere en test, i tillegg til de andre seleksjonsmetodene, for å få et bredere grunnlag for å vurdere den enkelte kandidats styrker og utviklingsmuligheter og å forutse kandidatens framtidige jobbsuksess.

Vi har god erfaring med å bruke stillingsrelaterte oppgaver som kandidaten presenterer. Dette kan være en god måte å skille kandidatene fra hverandre og avdekke kandidatens oppgaveforståelse, kreativitet, kommunikasjonsferdigheter og fremførelse.

Referanseintervjuer, verifisering av papirer og kontraktsinngåelse

Mosaker Rekruttering gjennomfører grundige referanseintervjuer, verifiserer kandidatens papirer og bistår ved inngåelse av kontrakt.

Utvelgelse av søkere og intervju

Vi er opptatt av å føre en åpen og tydelig kommunikasjon med oppdragsgiver fra starten av og har ukentlige oppfølgingssamtaler. Vi gjennomfører en grundig utvelgelsesprosess med flere intervjurunder og dybdesamtaler.

Kandidater som tilfredsstiller kravspesifikasjonene, blir også vurdert ut fra motivasjon, fleksibilitet og samarbeidsevner. Vi er også opptatt av å avdekke hvilke forventninger kandidaten har, både til stillingen og til arbeidsgiver. Intervjuformen vår er kompetansebasert og strukturert, og vi benytter DNV-sertifiserte testverktøy. De best kvalifiserte og motiverte kandidatene blir presentert for oppdragsgiver med våre anbefalinger.

Bruk av testverktøy og stillingsrelaterte oppgaver

Mosaker Rekruttering bruker det DNV-sertifiserte testverktøyet fra Cut-e som kartlegger personlighet, motivasjon, adferd og ferdigheter. Det kan være hensiktsmessig å inkludere en test, i tillegg til de andre seleksjonsmetodene, for å få et bredere grunnlag for å vurdere den enkelte kandidats styrker og utviklingsmuligheter og å forutse kandidatens framtidige jobbsuksess.

Vi har god erfaring med å bruke stillingsrelaterte oppgaver som kandidaten presenterer. Dette kan være en god måte å skille kandidatene fra hverandre og avdekke kandidatens oppgaveforståelse, kreativitet, kommunikasjonsferdigheter og fremførelse.

Oppfølging av kunde og kandidat etter ansettelsen

Vi følger opp både kandidat og kunde etter ansettelsen. Vi legger stor vekt på at den nye medarbeideren så fort som mulig skal bli en verdifull bidragsyter og fungere godt i arbeidsmiljøet. Vi besøker kandidaten på jobb og holder jevnlig kontakt med kandidat og kunde, ofte i lang tid etter ansettelsen. Vi er opptatt av at den nye medarbeideren får en god introduksjon, og vi bistår gjerne vår oppdragsgiver i nyansattperioden.

Vurdering av finalekandidater

Dersom virksomheten ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen selv, kan Mosaker Rekruttering bistå i den siste utvelgelsesfasen. Vi bistår med objektiv vurdering og kvalitetssikring av finalekandidater, og vi tilbyr dybdeintervju, tester, referansesjekk, verifisering av papirer og bistand ved inngåelse av kontrakt.

Har du et rekrutteringsbehov og ønsker en kvalitetssikker prosess? Ta kontakt med oss i dag.

Oppfølging av kunde og kandidat etter ansettelsen

Vi følger opp både kandidat og kunde etter ansettelsen. Vi legger stor vekt på at den nye medarbeideren så fort som mulig skal bli en verdifull bidragsyter og fungere godt i arbeidsmiljøet. Vi besøker kandidaten på jobb og holder jevnlig kontakt med kandidat og kunde, ofte i lang tid etter ansettelsen. Vi er opptatt av at den nye medarbeideren får en god introduksjon, og vi bistår gjerne vår oppdragsgiver i nyansattperioden.

Vurdering av finalekandidater

Dersom virksomheten ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen selv, kan Mosaker Rekruttering bistå i den siste utvelgelsesfasen. Vi bistår med objektiv vurdering og kvalitetssikring av finalekandidater, og vi tilbyr dybdeintervju, tester, referansesjekk, verifisering av papirer og bistand ved inngåelse av kontrakt.

Har du et rekrutteringsbehov og ønsker en kvalitetssikker prosess? Ta kontakt med oss i dag.

Referanseintervjuer, verifisering av papirer og kontraktsinngåelse

Mosaker Rekruttering gjennomfører grundige referanseintervjuer, verifiserer kandidatens papirer og bistår ved inngåelse av kontrakt.

Oppfølging av kunde og kandidat etter ansettelsen

Vi følger opp både kandidat og kunde etter ansettelsen. Vi legger stor vekt på at den nye medarbeideren så fort som mulig skal bli en verdifull bidragsyter og fungere godt i arbeidsmiljøet. Vi besøker kandidaten på jobb og holder jevnlig kontakt med kandidat og kunde, ofte i lang tid etter ansettelsen. Vi er opptatt av at den nye medarbeideren får en god introduksjon, og vi bistår gjerne vår oppdragsgiver i nyansattperioden.

Vurdering av finalekandidater

Dersom virksomheten ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen selv, kan Mosaker Rekruttering bistå i den siste utvelgelsesfasen. Vi bistår med objektiv vurdering og kvalitetssikring av finalekandidater, og vi tilbyr dybdeintervju, tester, referansesjekk, verifisering av papirer og bistand ved inngåelse av kontrakt.

Har du et rekrutteringsbehov og ønsker en kvalitetssikker prosess? Ta kontakt med oss i dag.

JOBBRÅDGIVNING

Individuell jobbrådgivning | Kurs for bedrifter.

LES MER

REKRUTTERING

Rekruttering av ledere og nøkkelmedarbeidere.

LES MER

KONSULENTUTLEIE

Konsulenter med spisskompetanse.

LES MER